Ako chrániť mestskú zeleň

 

Martina Paulíková

Ak ste sa dozvedeli, že sa má ne­jaký strom vyrúbať — zistite čo naj­viac o tom, čo sa chystá

Poškodzovanie a ničenie drevín je v zmysle zákona o ochrane prírody a kra­jiny zakázané. Znamená to napríklad aj to, že na výrub drevín (stromov a kríkov) v sídlach je nutné mať súhlas. Sú isté vý­nimky (napr. na produkčné ovocné stromy v záhradách, ak sa nahradia do pol roka inými), ale vo všeobecnosti je nutné mať súhlas na výrub. Súhlas vydáva miestny obecný alebo mestský úrad.

V prvom rade je preto potrebné zistiť, či takýto súhlas existuje. Túto informá­ciu vám musí v zmysle zákona o slobod­nom prístupe k informáciám sprístupniť úradník bezodkladne, aj telefonicky, či ústne. Môžete si vypýtať aj kópiu rozhodnutia o súhlase, tu sa ale úradník môže odvolať na to, že ju práve nemá k dispozícii a že vám ju sprístupní do 8 pracovných dní.

Ak súhlas na výrub neexistuje, upozor­nite písomne mestský alebo obecný úrad, že hrozí poškodenie či zničenie dreviny.

Ak súhlas existuje, skúste získať jeho kópiu a zistiť, aký bol dôvod na výrub a či nie je možné rozhodnutie zmeniť. Obráťte sa pritom na ten úrad (úradníka), ktorý rozhodnutie vydal. Je povinný vás poučiť, čo môžete vo veci preskúmania rozhodnu­tia urobiť a akým spôsobom.

Ak niekto už strom rúbe

Ihneď volajte mestskú, obecnú alebo aj štátnu políciu – každý, kto rúbe drevinu, je povinný mať pri sebe rozhodnutie (sú­hlas) o výrube a navyše drevina musí byť jasne a viditeľne označená. Nemusíte zis­ťovať, či existuje alebo neexistuje nejaký súhlas, môže sa stať, že kým zistíte, že sú­hlas neexistuje, strom už bude vyrúbaný.

Polícia môže vyzvať toho, kto rúbe, aby sa preukázal povolením — je dôležité pritom sledovať termín výrubu, či nie je vy-konanie výrubu podmienené existenciou iných rozhodnutí (najčastejšie stavebné povolenie na nejakú stavbu, ktorá je dôvo-dom výrubu) a tiež na čo je súhlas vydaný (či sa nerúbe viac, alebo iné stromy).

Nedajte sa odradiť políciou, že k takým prípadom nechodia, že nemôžu vstupovať na pozemky a pod. Nelegálnym výrubom dochádza k spáchaniu priestupku alebo často k spáchaniu trestného činu. Polícia musí vaše podanie prešetriť, urobiť z neho záznam, dokumentáciu. Je dobré, ak si to aj sami zdokumentujete (fotografie) a po­skytnete polícii neskôr.

Ak je už strom vyrúbaný

Vhodné je zistiť, či bol výrub povolený a v akom rozsahu či termíne. Aj pri po­dozrení na nelegálny výrub je možné dať podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (adresy sú na www.sizp.sk), kde stručne uvediete, kde a kedy ste zisti­li výrub, čo „zmizlo" a kedy približne. Je potrebné uviesť meno aj adresu, pretože anonymné podania S1ZP neprešetruje.

 

Prevzaté zo spravodaja Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk – Zimný slnovrat 2008
www.wolf.sk

This entry was posted in Príroda a životné prostredie. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s