Kniha ke stažení: PRASEČÍ CHŘIPKA POPRVÉ, ROK 1977! (Vše, co byste měli vědět o prasečí chřipce, číst si místo novin a televizních zpráv a poslat dál svým přátelům a známým)

Vlastně jenom zopakovali starý recept z roku 1976, kdy v únoru vypukla epidemie prasečí chřipky. S domněním, že to lidé nezaznamenají. V podstatě nezaznamenali. A tak zde máme přesně po 33 letech a 1 měsíci (hezké číslo, že, 33 a 1/3 je nejvyšším veřejným vůdcovským zasvěceným, pak existuje ještě několik dalších utajených) REPETE, když v březnu roku 2009 vypuká prasečí chřipka v Mexiku.O kouzlu tohoto čísla jsem psal před pár lety, kdyz elity vyvolaly obří podmořský výbuch a následné tsunami v tichomoří, které zabilo stovky tisíc lidí. Byl to ve skutečnosti krvavý rituál. (jm)

Prasečí chřipka demaskována
Kniha Eleanora I. McBean, Ph.D., N.D.
1977

PŘEDMLUVA

(celá kniha byla díky Lubošovi přeložena do češtiny, má 60 stránek a zde si ji můžete stahnout ve formátu .pdf v našem archívu a přeposlat svým známým)

Brožura o rizicích prasečí chřipky a podvodném jednání je součástí největší knihy o očkování, s názvem „OČKOVÁNÍ ZATRACENO KOMPETENTNÍMI LÉKAŘI. Je na čase, aby se na trh dostala velká, komplexní a poučná kniha o dlouho zakrývaných faktech o očkování. Toto je největší a nejpoučnější kniha o této problematice kdy v Americe napsaná. Obsahuje data sesbíraná z lékařských záznamů, armádních záznamů a zaráţejících zjištění výzkumníků z celého světa.

Tato kniha má pomoct v boji proti propagátorům očkování a katastrofickým důsledkům jejich podvodné agendy.

Viděla jsem rakovinu způsobenou očkováním, na paţích lidí, přesně tam, kde byla vpíchnuta vakcína. Viděla jsem také paralýzu a další tragédie způsobené očkováním. Vše toto je zbytečné a lze se tomu vyhnout díky uplatnění informací obsaţených v jednotlivých kapitolách této knihy.

V rámci celé knihy budu upozorňuji, že se mnohá fakta opakují. Existují proto dva důvody. Jedním je, ţe některé kapitoly jsou použity jako jednotlivé broţury, jako třeba kapitola o prasečí chřipce. Dalším důvodem je, že špatné informace o očkování byly lidem vtloukány již od raného dětství, takţe je nezbytné opakovat pravdu mnohokrát, aby se přeprogramovalo myšlení založené na falešných tvrzeních směrem k pravdě.

Pravda nenosí žádnou masku, nehledá místo ani neusiluje o potlesk, nežádá si žádné lidské svatyně; pouze žádá o slyšení. – Anon

KAPITOLA I: PRASEČÍ CHŘIPKA – DALŠÍ LÉKAŘY VYROBENÁ EPIDEMIE

„Vezměte zisky výrobcům a distributorům sér a vakcín a brzy je budou zatracovat dokonce i ti, kdo je nyní používají― – George Starr White MD

V nedávném textu z října 1976 si skupina lékařských oportunistů přivlastnila diktátorské pravomoci vyhlásit hrozbu rozsáhlé epidemie PRASEČÍ CHŘIPKY, o které říkají, ţe je podobná či souvisí s epidemií španělské chřipky z r. 1918, která zahubila po celém světě 20,000,000 lidí. Toto prohlášení mělo vystrašit všechny lidi a donutit je zajít do očkovacích středisek, kde jim byla vstříknuta plná dávka jedů experimentální vakcíny, zatímco propagátoři se topili v ziscích. Během velkého tažení s očkováním proti dětské obrně mluvčí Park Davis, jednoho z pěti farmaceutických výrobců vyrábějících vakcíny, uvedl: „Naše společnost překoná rekord 10,000,000 dolarů u vakcíny proti dětské obrně z r. 1955.

Než tehdy toto šílenství skončilo, obrali lidi v rámci výpalného obrnou o více než 4 miliardy dolarů (viz kapitola DĚTSKÁ OBRNA ZPŮSOBENA OČKOVÁNÍM).

Většina lidí měla během fiaska s vakcínou proti obrně oči otevřené, takže nyní, když stejní traviči začali opět mlátit do poplašných bubnů ve snaze nahnat zákazníky na vakcínu proti prasečí chřipce, byli dost chytří, aby prohlédli podvod a očkování odmítli, ačkoliv slogany děsící propagandy tvrdily, ţe prasečí chřipka je nakažlivá a můžete zemřít, pokud se nedáte očkovat. Nicméně techniky strašení a snad i další ovlivňování fungovaly u (tehdejšího) prezidenta Forda, který byl pak zbaven úřadu – ale příliš pozdě. Když nátlaková prodejní komise, doktoři obrny Sabin, Sencer, Mathews, Cooper atd, vpochodovali v březnu (1976) do kanceláře Forda a řekli mu, aby jim dal 135,000,000 dolarů na podporu jejich soukromé výdělečné akce výpalného, dal jim je bez řečí jako malé dítě, aniţ by se obtěţoval je požádat o záruky, ţe jejich neodzkoušená vakcína nebude zabíjet lidi – jak učinil u jiných očkovacích akcí – nebo že jejich tvrzení jsou opodstatněná.

Jejich tvrzení o bezpečnosti, účinnosti a nezbytnosti se všechna ukázala být během posledních týdnů falešná, kdy očkování zabilo 113 lidí v celé zemi a paralyzovalo 75 lidí jen v samotné Kalifornii. Nemáme zprávy ze všech 50 států, ale pokud je to stejné jako v Kalifornii, dělalo by to celkem 3,675 případů paralýzy. Mnoho patologů dostalo od lékařů příkazy nevykazovat oběti prasečí chřipky. Takže zatím neznáme všechna fakta, a moţná se to nikdy nedozvíme, pokud nedojde k vyšetřování podobnému „Watergate.

PROTI ORGANIZÁTORŮM OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE BYLA PODÁNA ŽALOBA ZA ZPŮSOBENÍ PARALÝZY VE VÝŠI 5,000,000 DOLARŮ

Rozhlasové zprávy (v lednu ’77) uvedly, že jedna z paralyzovaných obětí vakcíny proti prasečí chřipce podala v prosinci 1976 žalobu ve výši 5,000,000 dolarů proti organizátorům očkování za to, že způsobili jeho paralýzu. Žaluje podněcovatele strašící kampaně chřipkové epidemie, kterými jsou dr. David Sencer z CDC (Centrum pro kontrolu nemocí), který stál v čele očkovací kampaně, a dr. Theodore Cooper z WHO (Světová zdravotnická organizace), ministerstvo zdravotnictví, které propagovalo očkování, a šest výrobců léků vyrábějících vakcínu proti prasečí chřipce. (Proč ne také Forda a jeho Kongres, který to financoval?) Žaloval je za to, že spustili propagandu, tvrdící, ţe očkovací látky jsou důkladně odzkoušeny a naprosto bezpečné, a že prasečí chřipka je nakaţlivá a lidé mohou zemřít, pokud se nenechají očkovat, a že budou chráněni, pokud se očkovat dají, a ţe vedlejší účinky, pokud nějaké, jsou „bezvýznamné.

O paralýze je známo, že je běţným následkem očkování – u jakékoliv vakcíny – a těchto 75 kalifornských případů bylo paralyzováno krátce poté, co dostalo očkování proti chřipce – a přesto tento lékař říká (prakticky) „zapomeňte na to – možná to nebyla vakcína, co to způsobilo. Pokud toto je druh vyučování a nedbalého střílení od boku, kterého se dostává našim mladým studentům medicíny, není nijak překvapivé, ţe lékaři vychází z lékařských fakult zmatení a neschopní léčit cokoliv – dokonce ani běžné nachlazení nebo uhry. Vše, co se naučí, je jak potlačit symptomy jedovatými léky nebo znetvořit pacienty zbytečnými operacemi. 97% operací provedených americkými lékaři je zbytečných, a to podle připuštění lékařů samotných, kteří se měli rozhodnout, které operace by byly opravdu nezbytné v případě sociální medicíny, kde by z nich pro ně neplynuly žádné zisky. Rozhodli, že nezbytná by byla pouze asi 3%.

Všechny prodejní sliby u vakcín proti chřipce byly lži – prokázané později smrtí a katastrofami během několika hodin po očkování.
Pojišťovny, které lékaře a výrobce vakcín léta pojišťovaly, se za této zjevné podvodné hry s vakcínami začaly vzpírat. Zajímalo by nás, proč si Ford nenechal od těchto mazaných obchodníků poradit a celý tento pochybný očkovací program neodmítl. Zajímalo by nás, jaké pohnutky přiměly Forda a Kongres nechat se přemluvit k financování nejen vakcíny, ale také k zaplacení škodních nákladů, které mohly dosáhnout miliard dolarů, soudě podle již oznámeného velkého počtu úmrtí a katastrof, plus těch, které byly ututlány organizátory očkování.

Nejběţnější poznámkou, kterou slýcháme na dnešních ulicích, je: „JDE O NEJVĚTŠÍ ZLODĚJNU VŠECH DOB.
Propagátoři očkování a pojišťovny farmaceutických společností měly bezpochyby na paměti mnohamilionovou ţalobu, která následovala po katastrofické kampani s očkováním proti obrně v 50. letech, kdy vakcíny proti obrně způsobily tisíce případů obrny, úmrtí a dalších katastrof. Žaloby zaplavily soudy a propagátoři očkování a farmaceutické společnosti musely zaplatit škody, které se vyšplhaly do mnoha milionů dolarů.

Pět farmaceutických společností vyrábějících vakcínu proti obrně bylo tehdy nazváno Rockefellerovým řetězcem, a ty samé společnosti nyní vyrábí vakcínu proti prasečí chřipce, až na pár výjimek. Propagátoři vakcín se chtěli vyhnout všem finančním ztrátám – nákladům na vakcíny a ţaloby o škodu, aby mohly kasírovat čistý zisk, zatímco daňovým poplatníkům byly hozeny na krk jak platby za vakcíny, tak i za škody. Pochybuji, že zločinecký syndikát by mohl provozovat podvodnější výpalnictví, než je tomu v případě tohoto vládou sponzorovaného a financovaného kousku, kdy jsou všechny zisky cpány do kapes lékařských a farmaceutických koncernů.

Pokud by tito uhlazeně mluvící lumpové drželi u hlavy Forda samopal, nedokázali by tohoto prostého člověka, který neznal ani tolik, aby provedl šetření dříve, než zaťal sekeru do veřejné kasy, aby financoval soukromý důl na peníze, rychleji a snadněji okrást. Ford nebyl jediným vinným v rámci této konspirace proti lidem. Většina členů Kongresu také připojila svůj hlas podpory.

Než opustil úřad, Ford poţádal daňové poplatníky, aby dali kongresmanům výrazné přilepšení k platu. Zajímalo by nás, jestli je nechtěl třeba odměnit za jejich pomoc podpořit organizovaný lékařský zločin.

Zpráva AP News v Los Angeles Times (3. prosince 1976) měla titulek: NAVRŢENO ZVÝŠENÍ FEDERÁLNÍCH PLATŮ O 129 MILIONŮ DOLARŮ, kde se uvádí:
„… Ford oznámí přesnou výši odměn, o které si myslí, že je vhodná, do rozpočtu předloţeného příští měsíc. Pokud tento návrh Sněmovna nebo Senát nezabijí. (Ţe by si odkývali nižší zvýšení platů?). Členové Sněmovny a Senátu obdrží ročně 57,000 dolarů, v porovnání se stávajícími 44,600 dolarů.

Mají takovou cenu? Další zpráva nám sdělila, ţe většina kongresmanů jsou korporátní právníci s úmyslem sloužit soukromým zájmům. Jejich hlas za udělení 135,000,000 dolarů daňových peněz na podporu soukromého lékařského výpalnictví (vakcíny proti prasečí chřipce) by naznačoval, že skutečně pracují pro „vnější zájmy”, a nikoliv pro dobro lidí, kteří si je najali a dosadili je do jejich vysokých postů.

Stejná zpráva AP také uvádí: „Komise (pro zvýšení platů) jasně řekla, ţe doufá, že zvýšení bude spojeno se závazkem tří vládních sekcí přijít s přísnějšími pravidly pro příjem zvenčí a finanční přiznání.

Znamená to snad, ţe pokud dostanou značně přidáno, musí slíbit, ţe budou říkat pravdu o tom, jaké „vnější zájmy  jim platily mimořádná přilepšení, aby nasměrovaly „velké kšefty  ve svůj prospěch?

Veřejným představitelům, jako tito, by se vůbec nemělo přidávat; měli by být propuštěni a odsouzeni k výkonu trestu, plus by jim měly být zkonfiskovány úplatky, které vzaly od „velkého byznysu.

VAKCÍNA PROTI PRASEČÍ CHŘIPCE SE UKAZUJE BÝT NEBEZPEČNOU
Zároveň propagátoři očkování řekli Fordovi, že vakcína byla „otestována a je dokonale bezpečná. Stále ji však testovali na laboratorních zvířatech, vojácích a malých dětech. Těch, kteří se nemohou sami bránit.

Ve ZPRÁVĚ PRO SPOTŘEBITELE (září 1975) Ida Honorof předkládá kompilaci dat z Národního institutu zdraví – divize biologických norem, z bulletinu Světové zdravotnické organizace a výzkumu o virech dr. J. Anthony Morrise, bývalého ředitele pobočky FDA. Nálezy dr. Morrise ukazují, ţe vakcína proti chřipce, je-li vdechnuta laboratorními zvířaty, „má tendenci vyvolat rakovinné nádory.

Těhotné ţeny byly na preferenčním seznamu pro očkování, dokud nálezy neprokázaly, že jisté látky ve vakcíně proti chřipce „mohou představovat vážnou hrozbu poškození plodu u žen, které mohou otěhotnět…

Ve zprávě recenzuje článek Aurory Reich, ředitelky Scientific Communications, zveřejněný v Indianapolis Star, kde se uvádí:
„Virus samotný (ve vakcíně proti chřipce) má toxické vlastnosti, dokonce i po usmrcení, coţ můţe způsobit horečku a křeče, obzvláště u dětí. Lednový Journal of Pediatrics přinesl výzkum lékařů z Atlanty a anglického Sheffieldu spolupracujících na testování purifikované vakcíny proti chřipce s usmrcenými viry. Došli k závěru, že dokonce i purifikovaná vakcína s usmrceným virem je příliš toxická (jedovatá), než aby mohla být podána dětem. … Studie ukázala, že 69% malých dětí dostalo vysokou horečku 6 až 12 hodin po očkování, a jedno mělo křeče.

Další studie ukázaly, že křeče mělo asi 10%, a jedno zemřelo. Jeden lékař poukázal na to, že „existuje 9 milionů dětí mladších 3 let. Pokud by 10% z nich mělo křeče, činilo by to 900,000 dětí s křečemi… (a kolik úmrtí?). Běžné očkování batolat a dětí nebylo doporučeno Službou veřejného zdraví.

Jak tragické, že jsou tyto bezmocné malé děti pouţívány na testování jedovatých drog – jako laboratorní zvířata. Myslela jsem si, že je to protizákonné. Je hnusné již používání zvířat pro tyto účely, protoţe prakticky všechny testy se provádí u věcí, které nepotřebujeme, jako jedovaté léky, vakcíny, zbytečné operace atd. Ano, vakcíny jsou nebezpečné drogy. (Viz kapitola JAK SE VYRÁBÍ VAKCÍNY).

Čas od času zaslechneme o upřímném lékaři, který se nebojí promluvit, a varuje lidi před očkováním. Takovým mužem je dr. James A. Shannon z Národního institutu zdraví. Uvedl: „JEDINOU BEZPEČNOU VAKCÍNOU JE VAKCÍNA, KTERÁ SE NIKDY NEPOUŽIJE.

Když bylo prokázáno, že vakcína je příliš nebezpečná, aby mohla být pouţita u dětí, měla být zavrhnuta a zničena dříve, než napáchala další škody, protoţe pokud je příliš nebezpečná pro děti či kohokoliv jiného, je také nebezpečná pro všechny lidi.

Dotázaní lékaři připouští, že oni sami nebo jejich vlastní děti se očkovat nenechávají.

 

Prevzaté:

OSUD – Kniha ke stažení: PRASEČÍ CHŘIPKA POPRVÉ, ROK 1977! (Vše, co byste měli vědět o prasečí chřipce, číst si místo novin a televizních zpráv a poslat dál svým přátelům a známým)

This entry was posted in Chrípka. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s