Info o 2012xconspiracy

Väčšinu materiálu v tomto blogu tvoria prevzaté a preložené články z iných zdrojov. 2012xconspiracy pri každom článku uvádza spätné odkazy, čím prispieva k ich zviditeľneniu a väčšej váhe na internete. Sú to najmä  alternatívne názory a informácie, ktoré sú často v rozpore s oficiálnymi.

Sloboda slova, zhromažďovania, slobodné šírenie informácii, patria medzi najzákladnejšie predpoklady demokracie, ktoré zaručujú aj ústavy všetkých štátov Európskej únie. Tento blog slúži len ako jeden z kanálov na náhodné zhromažďovanie a ďalšie šírenie článkov s odkazom na zdroje, ktoré považuje v tomto zmysle za dôležité a zaujimavé, i keď nemusí so všetkým súhlasiť.

Preto buďte opatrní a učte sa poznávať svet podľa vlastných skúsenosti. Nebojte sa mať vlastný názor. Korigujte ho najmä podľa toho, ako ste si schopní rôzne informácie overiť, a možno si uvedomíte, aké je ťažké hľadať pravdu len podľa slov, videonahrávok, či slepou dôverou v obrazovku televízora alebo počítača, ako ľahko sa môžete stať ich obeťou. Len váš skutočný život, to čo naozaj prežívate, nech je vám vodítkom a oporou.

Tento blog poskytuje množstvo rôznorodých tém, ku ktorým môžete vyjadriť svoj  názor. Máte právo nesúhlasiť. Komentáre sú ale moderované. Berte na vedomie, že len urážlivé a agresívne výlevy proti autorom a šíriteľom týchto neraz cenzurovaných názorov a informácii nestačia na to, aby sa stali obsahom stránok tohto blogu. To by bolo naozaj trochu málo…

Reklamy